Aktuelnosti

zetva_uljane_repice_2018_vest.jpg
Petak, 17. avgust 2018.

Ostvareni prinosi sa hibridima Arsenal i Artoga

zetva2017_vest.jpg
Sreda, 05. jul 2017.

Rezultati prinosa - žetva 2017. godine.

limagrain_multi_crop_dzakovi_no1.png
Utorak, 31. januar 2017.

Poštovani proizvođači, ukoliko ste jesenas posejali sertifikovano seme neke od LG sorti strnih žita ili LG hibride uljane repice, u toku februara imate priliku da nabavite seme kukuruza i sunocokreta po povoljnijim uslovima.

Petak, 12. avgust 2016.

Poštovani proizvođači, kao i do sada, nastojimo da vas informišemo o učinku naše genetike i proizvioda. Zato smo za vas prikupili rezultati iz proizvodnje i ogleda strnih žita i uljane repice

avenue_rano_no2.jpg
Sreda, 27. april 2016.

Poštovani proizvođači, Avenue je još jednom pokazala da je najranija sorta pšenice na tržištu Srbije. Ovog proleća,  usevi iz prvih setvenih rokova su počeli da klasaju oko 20 tog aprila. Kod Miće Berbera iz Savinog Sela, klasanje je počelo 18 (setva 10.10.2015.), a kod Vlade Lazarova iz Omoljice 20 aprila. Kada je klasanje ovako rano, može da se očekuje i ranije cvetanje i oplodnja, što će svakako uticati da nalivanje zrna bude u periodu sa manjom šansom od pojava toplotnih udara, a to bi trebalo pozitivno da se odrazi na prinos. Svedoci smo ekstremnih temperaturnih promena u poslednjih nedelju dana. I pre pada temperature tokom vikenda, imali smo period sa visokim dnevnim temepratura, i relativno hladnim noćima. Ono što smo uočili u prethodnim sezonama je da, u  takvim uslovima, na lisnoj masi Avenue može da dođe do pigmentacijskih promena na listu. Promene se ispoljavaju u vidu svetlo zelenih do blago žućkastih tački i crtica. Te pojave se ne odražavaju na fiziološke procese u biljci i nemaju uticaja na prinos. Ukoliko prilikom obilaska useva primetite ovu pojavu i na vašoj parceli, i imate i najmanju nedoumicu o čemu se tačno radi, pozivamo vas da je fotografišete i pošaljete nam na e-mail: lgseeds.rs@limagrain.com, a mi ćemo vam rado izaći u susret i potruditi se da vam damo odgovor u najkraćem mogućem roku. Kao i do sada, uvek možete  da računate i na podršku naših predstavnike na terenu.

Srdačno, Limagrain d.o.o.

picture6.jpg
Petak, 09. oktobar 2015.

U sredu, 07.10.2015. smo merili prinose kukuruza na oglednom polju u okolini Sombora. Na bezdanskom putu na imanju SPPŠ Sombor, postavljen je ogleda sa ukupno 17 LG hibrida kukuruza svih grupa zrenja.

Ostvarni su visoki prinosi s obzirom na proizvodne uslove.U ovom ogledu malu prednost u prinosima su ostvarili hibridi kasnijih grupa zrenja. Tako je Poncho prebacio preko12 i po tona sirovog zrna, a svedeno na 14% vlage bilo je 11.824 kg/ha (vlaga 19,8%). Reč je o hibridu kojeg preporučujemo za berač. Od hibrida za kombajniranje zrna LG 35.40 je ostvario 11.825 kg/ha S.R.S.-a (vlaga 17.7 %), a tu su bila i dva novieta LG 30.389 (FAO 410) sa 11.119 kg/ha (vlaga 15%) i Limanova (FAO 380) sa 11.322 kg/ha (vlaga 14,8%).Kompletne rezultate ogleda moćićete da pronađete u rubrici rezultati ogleda na kraju sezone.

zetva2015_vest.jpg
Četvrtak, 08. oktobar 2015.

Poštovani proizvođači, Limagrain je ove godine bio važan deo žetve ozimih kultura. Veoma smo ponosni na vaše ukazano poverenje, jer je prošle jeseni preko 100.000 ha posejano sa LG sortama pšenice, ječma i hibridima uljane repice.

Sorte pšenica: Apache, Andino, Anapurna, Nikol i Avenue

Sorta ječma: Paso Hibrid uljane repice: Artoga