Ponude

limagrain_multi_crop_dzakovi_no1.png
Utorak, 31. januar 2017.

Poštovani proizvođači, ukoliko ste jesenas posejali sertifikovano seme neke od LG sorti strnih žita ili LG hibride uljane repice, u toku februara imate priliku da nabavite seme kukuruza i sunocokreta po povoljnijim uslovima.