<< Povratak

Janett

Janett_b.jpg
Janett_morfologija.jpg

Janett

Registrovan u ogledima od u proizvodnji od
2012 2010 2012
FAO
560
Preporuka za setvu 20 - 21 cm

Osobine

Nov moderan hibrid sa oznakom LGAN. Janett ima veoma dobre predispozicije za silažu visoke energetske vrednosti. Dobar početni porast-vigor, stablo je čvrsto i elastično. Pored odličnog prinosa zelene mase, ovaj hibrid je veoma rodan i kada je u pitanju zrno, što je veoma važno za kvalitetnu silažu. Po dostizanju fiziološke zrelosti, zrno veoma brzo otpušta vlagu, tako da je interesantan i za kombajniranje. Janett je veoma adaptibilan hibrid sa dobrom tolerancijom na bolesti, pogodan za različite uslove gajenja.