<< Povratak

LG 30.491

LG-30-491_b.jpg
LG-30-491_morfologija.jpg

LG 30.491

Registrovan u ogledima od u proizvodnji od
2012 2010 2012
FAO
490
Preporuka za setvu 19 - 21 cm

Osobine

Moderan hibrid namenjen za intenzivne uslove proizvodnje. Poseduje veoma visok potencijal prinosa za svoju grupu zrenja. Stablo je nešto više građe. Klip se formira na srednjoj visini, sa obično 16 redova zrna, dobro popunjen i sa veoma ujednačenim položajem. Daje veoma stabilne prinose u različitim proizvodnim uslovima. LG 30.491 preporučujemo za kombajniranje zrna uz nizak sadržaj vlage.

LG-30-491.png
Top prinosi 2016
Region Vlaga % Prinos JUS
Srem 15,00 12.200
Banat 13,60 13.993
Bačka 18,40 13.950
Centralna Srbija 15,30 13.774