<< Povratak

LG 30.500

lg_30_500_b_no1.jpg
lg30500_morfologija.jpg

LG 30.500

Registrovan u ogledima od u proizvodnji od
2016 2014 2017
FAO
520
Preporuka za setvu 20-21 cm

Osobine

Izražena tolerancija na stres
U nepovoljnim vremenskim uslovima, ova osobina je od presudnog značaja za rentabilnost proizvodnje.

Nov hibrid za različite uslove proizvodnje
Kombinovanjem više pozitinih osobina svrstao je sebe u visoko produktivne hibride.

Efikasan i ekonomičan
Srednje kasni hibrid, potre visokog potencijala prinosa, veoma brzo otpušta vlagu.

lg_30.500_kombajniranje.png