<< Povratak

LG 34.90

lg_34.90_b.jpg
lg3490_morfologija.jpg

LG 34.90

Registrovan u ogledima od u proizvodnji od
2016 2014 2018
FAO
490
Preporuka za setvu 19-20

Osobine

  • Razvijeno stablo s dosta lisne mase
    Hibrid namenjen za siliranje. Povoljna građa omogućava visoke prinosa silo mase.
  • Ima i visok potencijal prinosa za zrno
    Zrna u silaži je važno za njenu energetsku vrednost. Po potrebi, može i da se kombajnira.
  • Veoma tolerantan na poleganje
    Skup više osobina: čvrsto, elastično i dobro ukorenjeno stablo, tolerantno na fusarium.
lg_34_90.png