<< Povratak

LG 35.40

LG-35-40_b.jpg
lg3540_morfologija.jpg

LG 35.40

Registrovan u ogledima od u proizvodnji od
2010 2008 2010
FAO
550
Preporuka za setvu 20 - 21 cm

Osobine

Nov, moderan hibrid namenjen prevashodno za intenzivne uslove proizvodnje uz primenu pune agrotehnike. Odličan potencijal prinosa. Stablo je nisko, uniformno, lisna masa skromna, biljka je veoma dobro ukorenjena. Klip je nešto kraći, zdepastog oblika, u proseku sa 16-18, a ponekad i 20 redova zrna, pozicioniran nisko i ravnomerno. Kočanka je veoma tanka, a zrno duboko usađeno. Visoka tolerancija na poleganje. Dobro se ponaša u uslovima stresa i veoma je fleksibilan. Rekordne rezultate ostvaruje na boljim tipovima zemljišta. Veoma konkurentan sadržaj vlage u berbi.

LG-35-40.png
Top prinosi 2016
Region Vlaga % Prinos JUS
Srem 17,40 10.825
Banat 19,40 13.087
Bačka 17,40 14.850
Centralna Srbija 17,30 11.858