<< Povratak

Shannon

lgshannon_b.jpg
shannon_morfologija.jpg

Shannon

Registrovan u ogledima od u proizvodnji od
2015 2013 2015
FAO
450
Preporuka za setvu 19-20 cm

Osobine

  • Nov silažni hibrid kraće vegetacije
    Bez obzira na nešto kraću vegetaciju. ispoljava visok potencijal prinosa silo mase.
  • Sigurnost u proizvodnji kvalitetne silaže
    Dobro razvijeno stablo s dpsta lisne mase. Tolerantan na stresne uslove proizvodnje
  • Praktičan za optimalnu pripremu silaže
    Ranije stiže. Sa Shannonom u setvenoj strukturi dobijate više vremena za siliranje
shannon.png