<< Povratak

Anapurna

Anapurna_b.jpg

Anapurna

Registrovan u ogledima od u proizvodnji od
2013 2011
Dužina vegetacije
Ozima rana sorta

Osobine

Anapurna je sorta novije generacije namenjena za intenzivne uslove proizvodnje. Odlikuje se veoma visokim potencijalom prinosa za rane sorte. Stablo je nisko, čvrsto i elastično. Klas je sa osjem, dobro razvijen. U ogledima na više lokacija pokazala je veoma dobru stabilnost prinosa, kao i dobru toleranciju na niske temperature. Dobro podnosi ekonomski značajne bolesti.

Ekskluzivni distributer

logo_agroglobe.png