<< Povratak

LG APILCO

LG_Apilco_b.jpg

LG APILCO

Registrovan u ogledima od u proizvodnji od
2017 2014 2019
Dužina vegetacije
Ozima srednje rana sorta

Osobine

"Nova sorta visokih i stabilnih prinosa! List zastavičar je veoma širok što omogućava intenzivniju fotosintezu, odnosno bolje i duže nalivanje zrna. Srednje visoka sorta pšenice, odlične tolerancije na poleganje. Obrazuje velik, popunjen klas. Po kvalitetu zrna spada u hlebne sorte. Genetski je otporna na žutu rđu i poseduje dobru toleranciju na ostale bolesti. U stresnim uslovima – veliko kolebanje između dnevnih i noćnih temperatura moguća je pojava žutih ""fizioloških"" pega na listovima, slično sorti Avenue, koje ne utiču na zdravstveno stanje i prinos !"

Ekskluzivni distributer

logo_chemical_agrosava.png