<< Povratak

LG 50.585

lg_50_585_b_no1.jpg

LG 50.585

Registrovan u ogledima od u proizvodnji od
2016 2014 2017
Dužina vegetacije
Srednje rani hibrid
Optimalni sklop u žetvi 60000 biljaka/ha

Osobine

Srednje rani konvencionalni hibrid nove generacije
Visoko rodan u uslovima intenzivne agrotehnike.

Otporan na nove rase volovoda
OR7 otpornost na volovod čini ga pogodnim za regione u kojima je volovod redovna pojava.

Dobar kvalitet zrna
Visoka masa hiljadu zrna i dobar sadržaj ulja.