<< Povratak

LG 54.63 CL

lg_54_63_cl_b_no1.jpg

LG 54.63 CL

Registrovan u ogledima od u proizvodnji od
2016 2014 2017
Dužina vegetacije
Rani hibrid
Optimalni sklop u žetvi 60000 biljaka/ha

Osobine

Visoko produktivna nova genetika
Jednostavna kontrola korova. Nešto skromnija lisna masa.Položaj glave je poluoboren.

Ranostasan tokom celog ciklusa
Ranostasan je i u cvetanju i u sazrevanju. Važno je za izbegavanje stresa i lakšu žetvu.

Volovod i plamenjača pod kontrolom
Otpornost na volovod do rase G i plamenjaču. Visoka tolerancija na druge bolesti.