<< Povratak

Arsenal

arsenal_b_no1.jpg

Arsenal

Registrovan u ogledima od u proizvodnji od
2015 2013 2016
Dužina vegetacije
Srednje rani ozimi hibrid

Osobine

Nov, praktičan i rodan hibrid
Visok potencijal prinosa. Tolerantan na niske temperature, fleksibilni rokovi setve.

Besprekornog zdravstvenog stanja
Prestižna RLM 7 genetika pruža dvostruku zažtitu od Phome! Zdrava biljka do žetve.

Veoma lak za žetvu
Ujednačeno sazrevanje mahuna i sušenje stabla. Visoka tolerancija na pucanje mahuna.