<< Povratak

Artoga

artoga_b.jpg

Artoga

Registrovan u ogledima od u proizvodnji od
2011 2009 2011
Dužina vegetacije
Srednje rani ozimi hibrid
Preporuka za setvu 49-51

Osobine

  • Veoma visok potencijal prinosa
  • Stablo srednje visine
  • Tolerantan na poleganje
  • Dobro podnosi niske temperature
  • Veoma brzo kreće na proleće
  • Stabilan i fleksibilan hibrid
  • Genetička tolerancija na pucanje mahuna
  • Visok sadržaj ulja, nizak sadržaj glukozinolata