<< Povratak

Conrad CL

conrad_cl_b.jpg

Conrad CL

Registrovan u ogledima od u proizvodnji od
2019 2017 2019
Dužina vegetacije
Srednje rani hibrid

Osobine

Hibrid pogodan za "prljave" njive
Clearfield® tehnologija za uspešnu proizvodnju i na nešto zakorovljenijim parcelama.
Visoka produktvinost
Odličan balans dužine vegetacije i potencijala prinosa. Veoma dobro prezimljava i brzo se regenriše na proleće.
Više vremena u žetvi
Nešto kraća vegetacija i otpornost na pucanje mahuna. Sa Conradom CL u setvenoj strukturi, dobijate na vremenu.