LG 34.90

FAO 490


Vršidba
4

Branje
4

Silaža
5

Setva
19-20 cm

GLAVNE OSOBINE

 • Razvijeno stablo s dosta lisne mase
  Hibrid namenjen za siliranje. Povoljna građa omogućava visoke prinose silo mase.
 • Ima i visok potencijal prinosa za zrno
  Zrno u silaži je važno za njenu energetsku vrednost. Po potrebi, može i da se kombajnira.
 • Veoma tolerantan na poleganje
  Skup više osobina: čvrsto, elastično i dobro ukorenjeno stablo, tolerantno na fusarium.

AGRONOMSKE OCENE

 • Prinos silo mase
 • Udeo zrna
 • Tolerancija na sušu
 • Dužina optimalnog perioda za siliranje
 • Svarljivost