LG 30.500

FAO 520


Vršidba
5

Branje
3

Silaža
4

Setva
20-21 cm

GLAVNE OSOBINE

 • Izražena tolerancija na stres
  U nepovoljnim uslovima, ova osobina je od presudnog značaja za rentabilnost proizvodnje.
 • Nov hibrid za različite uslove proizvodnje
  Kombinovanjem više pozitivnih osobina svrstao je sebe u visoko produktivne hibride.
 • Efikasan i ekonomičan
  Srednje kasni hibrid, pored visokog potencijala prinosa, veoma brzo otpušta vlagu.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Otpuštanje vlage
 • Tolerancija na sušu
 • Adaptabilnost
 • Tolerancija na poleganje
 • Intenzivni uslovi proizvodnje
 • Ekstenivni uslovi proizvodnje