LG 54.63 CL

RANI HIBRID


Optimalan sklop u žetvi
60.000
biljaka po ha

GLAVNE OSOBINE

 • Visoko produktivna nova genetika
  Jednostavna kontrola korova. Nešto skromnija lisna masa. Položaj glave je poluoboren.
 • Ranostasan tokom celog ciklusa
  Ranostasan je u cvetanju i u sazrevanju. Važno za izbegavanje stresa i za lakšu žetvu.
 • Volovod i plamenjača pod kontrolom
  Otporan na Volovod do rase G i plamenjaču. Visoka tolerancija na druge bolesti.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Otpornost na Volovod (OR)
 • Otpornost na plamenjaču
 • Tolerancija na ostale bolesti
 • Tolerancija na poleganje
 • Sadržaj ulja