LG 56.63 CL

SREDNJE KASNI HIBRID


Optimalan sklop u žetvi
60.000
biljaka po ha

GLAVNE OSOBINE

 • Clearfiled® verzija LG 56.65 M
  Održiva stabilnost prinosa uz fleksibilniju kontrolu širokolisnih korova.
 • Kompaktno stablo srednje visine
  Visoka tolerancija na poleganje. U intenzivnim uslovima prilagodljiv i višim sklopovima.
 • Ostaje zdrav u većini uslova
  Otporan na Volovod do rase E i plamenjaču, tolerantan na sklerociniju i Phomopsis.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Otpornost na Volovod (OR)
 • Otpornost na plamenjaču
 • Tolerancija na ostale bolesti
 • Tolerancija na poleganje
 • Sadržaj ulja