LG 56.65 M

SREDNJE KASNI HIBRID


Optimalan sklop u žetvi
60.000
biljaka po ha

GLAVNE OSOBINE

 • Stabilan i dokazan hibrid
  Potencijal prinosa i tolerancija prema značajnim bolestima su veoma usklađeni.
 • Otporan na Volovod do rase E
  Pored toga, otporan je i na plamenjaču. Visoka tolerancija na ostale bolesti.
 • Snažno stablo srednje visine
  Takva građa pruža visoku toleranciju na poleganje. Moguća je setva i u višim sklopovima.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Otpornost na Volovod (OR)
 • Otpornost na plamenjaču
 • Tolerancija na ostale bolesti
 • Tolerancija na poleganje
 • Sadržaj ulja