Conrad CL

SREDNJE RANI HIBRID


Optimalna gustina setve
49-51
zrna po m2

GLAVNE OSOBINE

 • Hibrid pogodan za "priljave" njive
  Clearfield® tehnologija za uspešnu proizvodnju i na nešto zakorovljenijim parcelama.
 • Visoka produktvinost
  Odličan balans dužine vegetacije i potencijala prinosa. Veoma dobro prezimljava i brzo se regenriše na proleće.
 • Više vremena u žetvi
  Nešto kraća vegetacija i otpornost na pucanje mahuna. Sa Conradom CL u setvenoj strukturi, dobijate na vremenu.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Grananje
 • Prezimljavanje
 • Regeneracija na proleće
 • Tolerancija na pucanje mahuna
 • Sadržaj ulja