Artoga

SREDNJE RANI HIBRID


Optimalna gustina setve
49-51
zrna po m2

GLAVNE OSOBINE

 • Stabilan i fleksibilan hibrid
  Jedan od najrasprostranjenijih hibrida u Evropi, prilagodljiv većini proizvodnih uslova.
 • Veoma dobro prezimljava
  Tolerantan na niske temperature. S proleća, veoma brzo pokreće vegetaciju.
 • Tolerantan na pucanje mahuna
  Genetička osobina važna za žetvu. Visok sadržaj ulja, nizak sadržaj glukozinolata.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Grananje
 • Prezimljavanje
 • Regeneracija na proleće
 • Tolerancija na pucanje mahuna
 • Sadržaj ulja