Jesenja setva 2015.
10. avgust 2015.

Poštovani proizvođači, Limagrain je ove godine bio važan deo žetve ozimih kultura. Veoma smo ponosni na vaše ukazano poverenje, jer je prošle jeseni preko 100.000 ha posejano sa LG sortama pšenice, ječma i hibridima uljane repice.

  • Sorte pšenica: Apache, Andino, Anapurna, Nikol i Avenue
  • Sorta ječma: Paso
  • Hibrid uljane repice: Artoga

Jesen je stigla pre tri nedelje i sada se nalazimo na početku optimalnog setvenog roka. Ukoliko se još niste izabrali sortiment, ovde možete da pronađete ostvarene rezultate u proizvodnji i relevantnim ogledima, što bi moglo da olakša izbor sorte.

Srdačno, Limagrain d.o.o.

Žetva 2015: prinosi pšenice

Proizvođač Mesto Sorta Površina Prinos HL
Bela Šiva Bačko P. Selo Apache 6 ha 8,9 t/ha 82,2
PP Miletić Srpski Miletić Avenue 5 ha 8,3 t/ha 81,2
PP S. Kovačević Vrbas Avenue 37 ha 8,6 t/ha 80
Branislav Dukić Sr. Mitrovica Anapurna 0,6 ha 8,2 t/ha 82,3
Nandor Moric Bačkop Gradište Anapurna 8,5 ha 8,3 t/ha 82
Vlada Dević Sr. Mitrovica Apache 4,1 ha 9,0 t/ha 83,3
Bojan Živković Zatonje Nikol 20 ha 7,0 t/ha 80
Branislav Dukić Sr. Mitrovica Andino 4,5 ha 8,7 t/ha 83,3
Branislav Dukić Sr. Mitrovica Nikol 3,5 ha 8,5 t/ha 81,5
Aleksandar Conić Sombor Andino 3 ha 10,0 t/ha 82
Ilija Tišma Zmajevo Avenue 1,3 ha 11,0 t/ha 81,7
PKB korporacija Glogonjski rit Nikol 50 ha 9,2 t/ha 83
Cairnwell Srpska Crnja Apache 100 ha 9,0 t/ha 81,5
Hercegovina AD R. Topolovac Nikol 120 ha 7,5 t/ha 82
Hercegovina AD R. Topolovac Apache 120 ha 7,5 t/ha 82
Cairnwell Srpska Crnja Nikol 100 ha 9,0 t/ha 82
Sloga AD Rusko Selo Nikol 200 ha 9,5 t/ha 82,5
Sloboda Novi Kozarci Nikol 45 ha 9,0 t/ha 82
Draško Danilović Kuzmin Nikol 34 ha 7,9 t/ha 82
Milan Damjanović Junkovac Avenue 13 ha 6,3 t/ha 79
Milan Rajković Rajkovac Andino 2 ha 6,5 t/ha 80,5
Momčilo Đorđević Žabare Nikol 5 ha 5,5 t/ha 81
Dragan Nedeljković Kličevac Nikol 1 ha 7,0 t/ha 79
AD Mitrosrem Martinci Nikol 50 ha 8,7 t/ha 84
Marijus Živojin Sutjeska Anapurna 0,14 ha 11,9 t/ha 81
Slobodan Vasić Ašanja Andino 20 ha 9,0 t/ha 82,5
Nikola Ćirić Rivica Nikol 11,4 ha 8,8 t/ha 82,5
OZZ Srem Inđija Andino 45 ha 8,1 t/ha 82,2

Žetva 2015: prinosi uljane repice

Proizvođač Mesto Hibrid Površina Prinos
Sloga AD Kać-tabla 10 Artoga 52 ha 4,8 t/ha
Sloga AD Kać-tabla 13 Artoga 34 Ha 5,3 t/ha
Damir Dulić Stari Žednik Artoga 17 ha 3,7 t/ha
Rajcanji Viktor Sv. Miletić Artoga 18 ha 3,5 t/ha
PSS Senta Senta Artoga 0,12 ha 4,1 t/ha
Zlatar Mramorak Artoga 125 ha 3,5 t/ha
Agrocentrum Bečej Artoga 35 ha 4,5 t/ha
OZZ Agronom Vajska Artoga 78 ha 3,8 t/ha
PKB Korporacija Padinska Skela Artoga 93 ha 4,2 t/ha
Panonija AD Panonija Artoga 40 ha 3,8 t/ha
Davor Klecin Bač Artoga 20 ha 4,1 t/ha
PIK Moravica Stara Moravica Artoga 51 ha 4,2 t/ha
Aleksandar Skenderović Bikovo Artoga 54 ha 4,2 t/ha
Ivan Smiljanski Ada Artoga 10 ha 4,9 t/ha
Slobodan Vasić Ašanja Artoga 102 ha 3,7 t/ha

Žetva 2015: prinosi ječma

Proizvođač Mesto Sorta Površina Prinos
Boro Šajinović Čurug Paso 3 ha 9,2 t/ha
David Mužlai Bačko Gradište Paso 7 ha 8,8 t/ha
Ratar Jaša Tomić Paso 42 ha 7,6 t/ha
Doža Đerđ AD Bačka Topola Paso 13 ha 8,0 t/ha
ZZ Rit Šid Paso 25 ha 8,0 t/ha
ABP-Sombor Lugovo Paso 21 ha 7,8 t/ha
AgroHalas Ada Paso 57 ha 7,2 t/ha
Zobnatica AD Bačka Topola Paso 100 ha 7,1 t/ha
Milan Jokić Ovsište Paso 1 ha 7,0 t/ha