Istraživanje

Marka LG se oslanja na istraživački tim Limagrain Europe posvećeni radu na ratarskim kulturama (mreža istraživačkih stanica u Francuskoj, u Evropu i u svetu). Za istraživačku delatnost sklopljena su mnoga partnerstva širom sveta.

 

Primena novih naučnih dostignuća se prelila u razvoj Grupe Limagrain:

Integracija novih delatnosti

Biotehnologije:
Od 1984. otvaranje laboratorije Cézeaux (63).

Danas 7 laboratorija (Francuska, GBR, SAD, Australija) i dakle jedno veliko interno znanje i umeće:

 • Bilologija ćelija
 • Molekularna biologija
 • Genomi

Uključeni u proces oplemenjivanja biljaka:

 • Molekularni markeri
 • Selekcija potpomognuta markerima

Nova sredstva u službi iste delatnosti, precizniji, brži i otvaranje novih oblasti istraživanja

Partneri u istraživanju:

 • Brzina napretka (minijaturizacija, robotika, informatika…)
 • Multidisciplinarnost
 • Internacionalizacija
 • Istraživačka mreža
 • Visina ulaganja

I tako je Grupa Limagrain uspostavila mnogobrojna partnerstva u istraživanju i više međunarodnih saradnji (privatni konzorcijum, univerziteti, međunarodni centri…)

Razviti potencijal stvoren pomoću novih saznanja

Uspostaviti Filijale:

Nove mogućnosti za biljke:

 • Izmena osobina pšeničnog skroba
 • Izmena sadržaja i sastava masnih kiselina kukuruza i uljane repice
 • Eliminacija alergenih proteina pšenice
 • Kukuruz bogat enzimom fitazom (smanjenje otpadnog fosfora na farmama)
 • Kukuruz otporan na sušu (redukcija upotrebe vode)

U cilju boljeg odgovora na potrebe:

 • Industrije
 • Potrošača
 • Modernog društva