LG robna marka

LG je internacionalna robna marka semena više biljnih kultura kompanije Limagrain Europe, vodeće francuske semenske kuće u ratarskim kulturama: kukuruz, suncokret, pšenica, ječam, tritical, uljano-proteinske kulture i krmno bilje.

 

Limagrain Europe je deo Grupe Limagrain. Limagrain je jedna internacionalna, poljoprivredna kooperativna grupa, specijalizovana za semena ratarskih kultura, semena povrća i proizvoda od žitarica. Osnovana i vođena od strane poljoprivrednih proizvođača, Limagrain je vodeća semenska kuća na evropskom, i četvrta na svetskom nivou.

Tvorac legende

Zadruga osnovana 1942. od strane poljoprivrednika iz doline Limannje, u Centralnom Masivu, za proizvodnju semena strnih žita, je evoluirala. Limagrain nastaje 1965, i još uvek zadrugom upravljaju poljoprivrednici. Tokom godina, LG je doprineo dubokim promenama u svetu poljoprivrede. Naša istorija se gradi na uspesima, suštinskom napretku i ulozi utemeljivača kvaliteta proizvodnje i dorade semena.

Uvek u centru inovacija, naša veoma rana i veoma rana genetika je omogućila širenje kukuruza na sever Evrope. Neprekidno radimo na istraživanju, svesni naše istorije i nasleđa.

Tvorac standarda

Naša marka evoluira u kontekstu ekonomske konkurentnosti., Isto tako, naš logo se promenio da bi ilustrovao naš rast i našu prepoznatljivost. L od Limagraina je kreiran 1965, ono je postalo LG 1985, da bi dozvolio razlikovanje naše nove marke i novih proizvoda. Danas, naš crveni logo je prepoznatljiv u Evropi, i sve više na svetskom nivou. On označava naše sudelovanje u jednoj internacionalnoj grupi. On simbolizuje našu snagu inovacija i naš angažman na kvalitetu u svakom aspektu naše delatnosti. Jedan escencijalni orjentir pred milionima poljoprivrednika koji mogu da ga nađu na našim novim vrećama i koji oni takođe nastavljaju da unapređuju.

Tvorac različitosti

LG se upisuje u bogatstvo i različitost francuske proizvodnje nudeći jednu široku gamu proizvoda više biljnih kultura. Paleta hibrida i sorti LG ima odgovore na potrebe ljudske ishrane ili ishrane životinja, kao i za industrisjku primenu. Ako je kukuruz doprineo istorijskom rastu marke, danas 5 dodatnih kultura nastavljaju aktivnost LG-a: suncokret, pšenica, ječam, uljana repica, itd….

Ova ponuda više biljnih kultura je prilagođena ograničavajućim agronomskih faktorima, naročito u pogledu plodoreda i vremena njihove žetve.