Sertifikovanje

LG: EKSKLUZIVNA GARANCIJA SLEDLJIVOSTI PROIZVODA

Jedan sam veći proizvodni lokalitet - Ennezat - i jedna kompletna sledljivost semena počev od proizvodnog polja do vreće, zahvaljujući specijalnom bar-kodu na svakoj vreći kukuruza LG.