LG 31.558

FAO 560


Vršidba
4

Branje
4

Silaža
5

Setva
19-21 cm

GLAVNE OSOBINE

 • Novi LGAN srednje kasni hibrid
  Visoka produktivnost dobro svarljive silo mase sa velikim udelom zrna u silaži.
 • Razvijeno stablo s dosta lisne mase
  Biljka izgleda snažno tokom cele vegetacije. Visok prinos silo mase za svoju grupu zrenja.
 • "Stay-green" za kvalitetnije siliranje
  Optimalan udeo suve materije u silomasi je važan preduslov za kvalitetnu silažu.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Otpuštanje vlage
 • Tolerancija na sušu
 • Adaptabilnost
 • Tolerancija na poleganje
 • Intenzivni uslovi proizvodnje
 • Ekstenzivni uslovi proizvodnje