LG 31.621

FAO 620


Vršidba
2

Branje
4

Silaža
5

Setva
20-23 cm

GLAVNE OSOBINE

 • Nova generacija silažog kukuruza
  Visoka i robusna biljka sa dosta lisne mase sa velikim udelom kvalitetnog zrna
 • Lako svarljiv, odlična iskorišćenost
  LGAN hibrid - iz grupe pravih silažnih hibrida namenjen ishrani stoke
 • Fleksibilan za skidanje useva
  Dobro izražen "stay-green" omogućuje ovom hibridu skidanje u pravom momentu

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Otpuštanje vlage
 • Tolerantnost na sušu
 • Adaptabilnost
 • Tolerantnost na poleganje
 • Intenzivni uslovi proizvodnje
 • Ekstenzivni uslovi proizvodnje

Broj redova zrna
16

Zrna u redu
40

Masa hiljadu zrna
visoka