Nikita

FAO 280


Kombajniranje
3

Branje
2

Silaža
5

Setva
19-20 cm

GLAVNE OSOBINE

 • Veoma rani silažni hibrid
  Vrlo širok setveni period, od redovnih rokova za rano siliranje do postrne setve
 • Pogodan za sve terene
  Veoma prilagodljiv hibrid, posebno u stresnim uslovima proizvodnje
 • Povoljnog habitusa
  Iako rani hibrid, formira visoko stablo sa dosta lisne mase

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Otpuštanje vlage
 • Tolerancija na sušu
 • Adaptabilnost
 • Tolerancija na poleganje
 • Intenzivni uslovi proizvodnje
 • Ekstenzivni uslovi proizvodnje