SHANNON

FAO 450


Vršidba
4

Branje
3

Silaža
5

Setva
20-21 cm

GLAVNE OSOBINE

 • Silažni hibrid srednje rane grupe zrenja
  Bez obzira na nešto kraću vegetaciju, ispoljava visok potencijal prinosa silo mase.
 • Sigurnost u proizvodnji kvalitetne silaže
  Dobro razvijeno stablo s dosta lisne mase. Tolerantan na stresne uslove proizvodnje.
 • Praktičan za optimalnu pripremu silaže
  Ranije stiže. Sa Shanonnom u setvenoj strukturi dobijate više vremena za siliranje.

AGRONOMSKE OCENE

 • Prinos silo mase
 • Udeo zrna
 • Tolerancija na sušu
 • Dužina optimalnog perioda za siliranje
 • Svarljivost