SHANNON

FAO 450


Vršidba
3

Branje
4

Silaža
5

Setva
19-20 cm

GLAVNE OSOBINE

 • Silažni hibrid srednje rane grupe zrenja
  Bez obzira na nešto kraću vegetaciju, ispoljava visok potencijal prinosa silo mase.
 • Sigurnost u proizvodnji kvalitetne silaže
  Dobro razvijeno stablo s dosta lisne mase. Tolerantan na stresne uslove proizvodnje.
 • Praktičan za optimalnu pripremu silaže
  Ranije stiže. Sa Shanonnom u setvenoj strukturi dobijate više vremena za siliranje.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Otpuštanje vlage
 • Tolerantnost na sušu
 • Adaptabilnost
 • Tolerantnost na poleganje
 • Intenzivni uslovi proizvodnje
 • Ekstenzivni uslovi proizvodnje