LG 31.455 LINEADE

FAO 450


Vršidba
5

Branje
2

Silaža
2

Setva
18,5-21 cm

GLAVNE OSOBINE

 • Nov hibrid za isplativiju proizvodnju
  Optimalna dužina vegetacije, visok potencijal prinosa i besprekorno zdravstveno stanje.
 • Tolerantan na sušu i stres
  Veoma adaptabilan hibrid. Punu snagu ispoljava u intenzivnim proizvodnim uslovima.
 • Stablo srednje visine, puni i teški klipovi
  Srednji položaj klipa. Tanka kočanka, brzo otpuštanje vlage u žetvi i zdravo zrno.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Otpuštanje vlage
 • Tolerantnost na sušu
 • Adaptabilnost
 • Tolerantnost na poleganje
 • Intenzivni uslovi proizvodnje
 • Ekstenzivni uslovi proizvodnje