LG 30.369 Limanova

FAO 380


Vršidba
5

Branje
2

Silaža
2

Setva
18-19 cm

GLAVNE OSOBINE

 • Visok potencijal i stabilnost prinosa
  Efikasna genetika koju prati izražena tolerancija na stres i najzastupljenije bolesti.
 • Nisko kompaktno stablo
  Veoma lak za kombajniranje, uz malo žetvenih ostataka. Štedi vreme, kombajn i gorivo.
 • Veoma ekonomičan i praktičan
  Nizak sadržaj vlage. Hibrid koji rano oslobađa parcelu, idealan predusev za pšenicu.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Otpuštanje vlage
 • Tolerancija na sušu
 • Adaptabilnost
 • Tolerancija na poleganje
 • Intenzivni uslovi proizvodnje
 • Ekstenzivni uslovi proizvodnje