LG 31.305

FAO 300


Vršidba
5

Branje
1

Silaža
3

Setva
18-19,5 cm

GLAVNE OSOBINE

 • Fleksibilniji setveni rok
  Rani hibrid veoma fleksibilnog vremena setve, od početka optimalnog roka do kasne setve kao drugi usev
 • Prvi na žetvi
  Zbog ranostasnosti i dobrog otpuštanja vlage ovaj hibrid dolazi među prvima za žetvu
 • Fiksni tip klipa
  Pogodan je za setvu u većim gustinama pošto klipovi nemaju svojstvo većeg izduživanja

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Otpuštanje vlage
 • Tolerancija na sušu
 • Adaptabilnost
 • Tolerantnost na poleganje
 • Intenzivni uslovi proizvodnje
 • Ekstenzivni uslovi proizvodnje