LG 31.325 LIMAGOLD

FAO 330


Vršidba
5

Branje
2

Silaža
2

Setva
18-20 cm

GLAVNE OSOBINE

 • Rani hibrid dobrog potencijala prinosa
  Daje veoma konkurentne rezultate u oviru svoje grupe zrenja
 • Među prvima u žetvi
  Veoma dobro otpuštanje vlage, namenjen vršidbi suvog zrna
 • Namenjen svim proizvodnim uslovima
  Veoma brz početni porast, dobra adaptabilnost hibrida omogućuje uspešnu proizvodnju širom našeg regiona

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Otpuštanje vlage
 • Tolerancija na sušu
 • Adaptabilnost
 • Tolerantnost na poleganje
 • Intenzivni uslovi proizvodnje
 • Ekstenzivni uslovi proizvodnje