LG 31.390

FAO 400


Vršidba
5

Branje
2

Silaža
2

Setva
18-21 cm

GLAVNE OSOBINE

 • Izražen potencijal rodnosti
  Hibrid nove generacije veoma izraženog potencijala prinosa u dobrim uslovima
 • Stabilan u stresnim uslovima
  Hibrid je pokazao visok nivo stabilnosti u različitim uslovima proizvodnje
 • Veoma dobrog zdravstvenog stanja
  Odlikuje se odličnom tolerantnosti na bolesti stabla i klipa kukuruza

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Otpuštanje vlage
 • Tolerancija na sušu
 • Adaptabilnost
 • Tolerantnost na poleganje
 • Intenzivni uslovi proizvodnje
 • Ekstenzivni uslovi proizvodnje