LG 31.555

FAO 570


Vršidba
4

Branje
4

Silaža
4

Setva
19-22 cm

GLAVNE OSOBINE

 • Srednje kasni unverzalni hibrid
  Namenjen vršidbi, branju klipa i silaži. Silaža bogata skrobom zbog visokog udela zrna u silo masi
 • Siguran i u stresnim uslovima
  Pokazuje dobru stabilnost u sušnijim i stresnijim uslovima proizvodnje
 • Snažno i elastično stablo
  Visok i bujan hibrid koji se odlikuje dobroj tolerantnosti na poleganje

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Otpuštanje vlage
 • Tolerantnost na sušu
 • Adaptabilnost
 • Tolerantnost na poleganje
 • Intenzivni uslovi proizvodnje
 • Ekstenivni uslovi proizvodnje