LG 31.555

FAO 570


Vršidba
5

Branje
4

Silaža
3

Setva
20-21 cm

GLAVNE OSOBINE

 • Srednje kasni hibrid nove generacije
  Veoma visok potencijal prinosa. Hibrid namenjen za vršidbu, poželjan u svakoj setvi.
 • Siguran i u stresnim uslovima
  Ovaj hibrid pokazuje dobru stabilnost u sušnijim i stresnijim uslovima proizvodnje.
 • Snažno i elastično stablo
  Hibrid se odlikuje veoma dobra tolerantnost na poleganje.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Otpuštanje vlage
 • Adaptabilnost
 • Tolerantnost na sušu
 • Tolerantnost na poleganje
 • Intenzivni uslovi proizvodnje
 • Ekstenivni uslovi proizvodnje