Alcantara

SREDNJE RANA SORTA


Optimalna gustina setve
400-450
klijavih zrna po m2

GLAVNE OSOBINE

 • Visok potencijal prinosa
  Nisko stablo, dobro se bokori i formira veoma krupno zrno.
 • Široka adaptibilnost
  Produktivna sorta u većini proizvodnih uslova, tolerantna na sušu i stres.
 • Dobrog zdravstvenog stanja
  Veoma tolerantan na većinu bolesti tokom čitave dužine vegetacije: i lisne mase i klasa.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Adaptabilnost
 • Tolerancija na rđu
 • Tolerancija na ostale bolesti
 • Tolerancija na poleganje
 • Hektolitarska masa

Ekskluzivni distributer