Alhambra

FAKULTATIVNA SREDNJE RANA SORTA


Optimalna gustina setve
400-450
klijavih zrna po m2

GLAVNE OSOBINE

 • Prinosna fakultativna sorta
  U slučaju da setva nije moguća u optimalnom roku, može da se poseje i do sredine januara što je čini jedinstvenom na tržištu.
 • Pogodna za sve regione gajenja
  Usled svoje stabilnosti, dobrog bokorenja i fakultativnosti Alhambra ostvaruje dobre prinose u različitim agroekološkim uslovima.
 • Toleratna na značajne bolesti
  Posebno se može izdvojiti izrazito dobrom tolerantnosti na bolesti klasa, niska akumulacija mikotoksina.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Adaptabilnost
 • Tolerancija na rđu
 • Tolerancija na ostale bolesti
 • Tolerancija na poleganje
 • Hektolitarska masa

Ekskluzivni distributer