Anapurna

RANA SORTA


Optimalna gustina setve
400-450
klijavih zrna po m2

GLAVNE OSOBINE

 • Sorta novije generacije
  Veoma rodna, tolerantna na stres i pogodna za različite nivoe agrotehnike.
 • Veoma intenzivno bokorenje
  Ova osobina pozitivno utiče na gustinu useva. Fleksibilnija setvena norma.
 • Ostaje zdrava u većini uslova
  Visoka tolerancija na ekonomski značajne bolesti, što se pozitivno odražava na prinos.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Adaptabilnost
 • Tolerancija na rđu
 • Tolerancija na ostale bolesti
 • Tolerancija na poleganje
 • Hektolitarska masa

Ekskluzivni distributer