Apache

SREDNJE KASNA SORTA


Optimalna gustina setve
400-450
klijavih zrna po m2

GLAVNE OSOBINE

 • Stabilna i pouzdana sorta
  Višegodišnji rezultati širom Srbije i Evrope ukazuju na jedinstveni genetički materijal.
 • Visok koeficijent bokorenja
  I sa smanjenom setvenom normom postiže visok broj klasova po m². Veoma prinosna sorta.
 • Visoka tolerancija na bolesti
  Poseduje moćan mehanizam protiv Fusariuma. Sorta sa najmanjim sadržajem mikotoksina u Evropi.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Adaptabilnost
 • Tolerancija na rđu
 • Tolerancija na ostale bolesti
 • Tolerancija na poleganje
 • Hektolitarska masa

Ekskluzivni distributer