LG Apilco

SREDNJE RANA SORTA


Optimalna gustina setve
400-450
klijavih zrna po m2

GLAVNE OSOBINE

 • Visokoprinosna sorta povoljne morfološke građe
  Stablo je srednje visine odlične tolerancije na poleganje. Veom širok zastavičar omogućava intenzivniju fotosintezu i duže nalivanje zrna.
 • Veoma dobrog zdravstvenog stanja
  Genetski je otporna na žutu rđu i poseduje dobru toleraciju na ostale bolesti što se povoljno odražava na prinose.
 • Pojava fizioloških pega u stresnim uslovima
  Prilikom velikog kolebanja između dnevnih i noćnih temperatura moguća je pojava žutih fizioloških pega na listovima. Nemaju uticaj na zdravstveno stanje i prinos.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Adaptabilnost
 • Tolerancija na rđu
 • Tolerancija na ostale bolesti
 • Tolerancija na poleganje
 • Hektolitarska masa

Ekskluzivni distributer