LG Arnova

SREDNJE RANA SORTA


Optimalna gustina setve
400-450
klijavih zrna po m2

GLAVNE OSOBINE

 • Nova srednje rana sorta krupnih klasova
  LG Arnova je pokazala svoju sposobnost za davanjem visokih i stabilnih prinosa visoke hektolitarske mase u mreži naših ogleda širom Evrope.
 • Hlebna sorta pšenice sa dobrim sadržajem glutena
  Veoma dobra tolerancija na bolesti kao i na niske temperature tokom zime. Nameće se kao siguran izbor i za najzahtevnije proizvođače.
 • Tolerantna na pesticide sa aktivnom materijom Chlortoluron
  Čini je takođe pogodnom za proizvodnju u regionima ugroženim od korovske biljke divlji ovas.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Adaptabilnost
 • Tolerancija na rđu
 • Tolerancija na ostale bolesti
 • Tolerancija na poleganje
 • Hektolitarska masa

Ekskluzivni distributer