LG 50.521 CLP

SREDNJE RANI HIBRID


Optimalan sklop u žetvi
60.000
biljaka po ha

GLAVNE OSOBINE

 • I prinos i efikasna tehnologija
  Novi srednje rani CLP hibrid, namenjen intenzivnijim uslovima proizvodnje.
 • Odličan sadržaj ulja
  Uz visoke prinose ovaj hibrid će imati i visoke prinose ulja po jedinici površine.
 • Izražena fleksibilnost
  Hibrid koji će i u stresnim uslovima dati veoma konkurentne prinose.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Otpornost na Volovod (OR)
 • Otpornost na plamenjaču
 • Tolerancija na ostale bolesti
 • Tolerancija na poleganje
 • Sadržaj ulja