LG 50.479 SX

SREDNJE RANI HIBRID

Express™ je trgovačka marka FMC korporacije ili predstavništva i koristi se pod licencom od strane Limagrain Europe S.A.S. i predstavništava.


Optimalan sklop u žetvi
60.000
biljaka po ha

GLAVNE OSOBINE

 • Izrazito prinosan
  Hibrid najnovije genetike postiže visoke prinose u svim uslovima proizvodnje
 • Ekonomično suzbijanje korova
  Optimizovan za Express™ herbicid. Kontroliše većinu najrasporostanjenijih korova.
 • Vrlo fleksibilan i adaptabilan
  Dobro prilagodljiv različitim uslovima što mu omogućava odličnu stabilnost prinosa

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Otpornost na Volovod (OR)
 • Otpornost na plamenjaču
 • Tolerancija na ostale bolesti
 • Tolerancija na poleganje
 • Sadržaj ulja