LG 50.639 SX

SREDNJE KASNI HIBRID

Express™ je trgovačka marka FMC korporacije ili predstavništva i koristi se pod licencom od strane Limagrain Europe S.A.S. i predstavništava.


Optimalan sklop u žetvi
55.000
biljaka po ha

GLAVNE OSOBINE

 • Novi hibrid Express tehnologije
  Visoko prinosan hibrid, namenjen srednjim i visokim uslovima proizvodnje
 • Dobro adaptiran našim uslovima
  Ostvaruje stabilne i konkurentne prinose u različitim uslovima
 • Dobra tolerantnost na bolesti
  Genetska otpornost na plamenjaču, OR7 i dobra tolerantnost na ekonomski najznačajnije bolesti

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Otpornost na Volovod (OR)
 • Otpornost na plamenjaču
 • Tolerancija na ostale bolesti
 • Tolerancija na poleganje
 • Sadržaj ulja