Constructor CL

SREDNJE RANI HIBRID


Optimalna gustina setve

GLAVNE OSOBINE

 • Novo u CL segmentu
  Izuzetno prinosan hibrid, stabilan i siguran što je pokazalo i testiranje u prethodim godinama
 • Odlične agronomske karakteristike
  Veoma fleksibilan i prilagodljiv hibrid koji će i u nešto skromnijim uslovima da donese zadovoljavajuće rezultate
 • Na pojedinim parcelama CL je dobro rešenje
  Clearfield tehnologija se pokazala kao dobro rešenje za parcele koje imaju povećanu zakorovljenost

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Grananje
 • Prezimljavanje
 • Regeneracija na proleće
 • Tolerancija na pucanje mahuna
 • Sadržaj ulja