LG Absolut

SREDNJE RANI HIBRID


Optimalna gustina setve

GLAVNE OSOBINE

 • Visok potencijal prinosa, odlični rezultati u proizvodnji
  Kombinacija poželjnih osobina koja teoriju prelivaju u praksu: otpornost na virus TuY i pucanje mahuna, RLM 7 gen otposnosti na Phomu.
 • Veoma brz početni porast
  U slučaju kasnijih setvenih rokova lako dostiže optimalan stadijum za prezimljavanje. Veoma dobro prezimljava s brzom regenracijom na proleće.
 • Visoko, snažno stablo, fleksibilan usev
  Odlično grananje, i sa nešto manje biljaka po m² daje dobre prinose. U slučaju visokog sklopa i povoljnih vremenskih uslova, primeniti regulator rasta na proleće.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Grananje
 • Prezimljavanje
 • Regeneracija na proleće
 • Tolerancija na pucanje mahuna
 • Sadržaj ulja

Ekskluzivni distributer