LG Ambassador

SREDNJE RANI HIBRID


Optimalna gustina setve

GLAVNE OSOBINE

 • Novi LG inovativni talas
  LG Ambassador dolazi kao nova genetika koja je ojačala poželjne agronomske karakteristike.
 • N - FLEX dodatna stabilnost
  Poboljašana stabilnost prinosa i prednost u suboptimalnoj količini azota u zemljištu u odnosu na standarne hibride.
 • Brzo uspostavljanje useva - sigurnost
  Smanjena šteta od insekata, smanjena konkurentnost sa korovima, optimalni habitus za prezimljavanje.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Grananje
 • Prezimljavanje
 • Regeneracija na proleće
 • Tolerancija na pucanje mahuna
 • Sadržaj ulja

Ekskluzivni distributer