LG Anniston

SREDNJE RANI HIBRID


Optimalna gustina setve

GLAVNE OSOBINE

 • Intenzivan početni porast
  Pogodan i za kasnije setvene rokove. Veoma dobro prezimljava. U slučaju veoma rane setve i povoljnih uslova za razvoj, trebalo bi primeniti regulator rasta.
 • Odličnog zdravstvenog stanja
  Poseduje RLM 7 gen za pouzdanu zaštitu od Phome. Pored toga, otporan je i na TuYV virus i generalno dobrog profila prema ostalim bolestima.
 • Duži optimalni period za žetvu
  Ujednačeno sazrevanje i otpornost na pucanje mahuna osiguravaju prinos i čine žetvu jednostavnijom.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Grananje
 • Prezimljavanje
 • Regeneracija na proleće
 • Tolerancija na pucanje mahuna
 • Sadržaj ulja

Ekskluzivni distributer