Avenue - korak bliže ka žetvi
27. april 2016.

Poštovani proizvođači, Avenue je još jednom pokazala da je najranija sorta pšenice na tržištu Srbije.

Ovog proleća, usevi iz prvih setvenih rokova su počeli da klasaju oko 20-tog aprila. Kod Miće Berbera iz Savinog Sela, klasanje je počelo 18. (setva 10.10.2015.), a kod Vlade Lazarova iz Omoljice 20. aprila.

Kada je klasanje ovako rano, može da se očekuje i ranije cvetanje i oplodnja, što će svakako uticati da nalivanje zrna bude u periodu sa manjom šansom od pojava toplotnih udara, a to bi trebalo pozitivno da se odrazi na prinos.

Svedoci smo ekstremnih temperaturnih promena u poslednjih nedelju dana. I pre pada temperature tokom vikenda, imali smo period sa visokim dnevnim temepratura, i relativno hladnim noćima. Ono što smo uočili u prethodnim sezonama je da, u takvim uslovima, na lisnoj masi Avenue može da dođe do pigmentacijskih promena na listu. Promene se ispoljavaju u vidu svetlo zelenih do blago žućkastih tački i crtica. Te pojave se ne odražavaju na fiziološke procese u biljci i nemaju uticaja na prinos.

Ukoliko prilikom obilaska useva primetite ovu pojavu i na vašoj parceli, i imate i najmanju nedoumicu o čemu se tačno radi, pozivamo vas da je fotografišete i pošaljete nam na e-mail: lgseeds.rs@limagrain.com, a mi ćemo vam rado izaći u susret i potruditi se da vam damo odgovor u najkraćem mogućem roku. Kao i do sada, uvek možete da računate i na podršku naših predstavnike na terenu.

Srdačno, Limagrain d.o.o.